اوکراین؛ ساکنان مناطق جنگی سابق هر روز با خطر انفجار مین زندگی می‌کنند

85 views
9 months ago