پناهجویان سوری در پرتغال درس آشپزی می‌دهند

پناهجویان سوری در این رستوران می‌توانند همانطور که در خانه خود آشپزی می‌کنند، آشپزی کنند
174 views
over 1 year ago