سفر ۹ روزه با کامیون بر روی جاده های اروپا

در حالیکه قوانین حمل و نقل با هدف ساماندهی این صنعت و نیز حراست از دستمزدهای محلی همواره رو به تغییر است، شیوه زندگی یک راننده ترانزیت و چالش هایی که او در کار خود با آنها روبروست کمتر برای عموم مردم شناخته شده است
949 views
almost 2 years ago