آفریقای مرکزی؛ فقر خدمات درمانی و بحران سوء تغذیه شدید کودکان

روستای «بُدا» در جمهوری آفریقای مرکزی با ۱۱۶ هزار جمعیت تنها سه پزشک دارد. یکی از آنها از طرف وزارت بهداشت در این روستا مامور شده و دو تن دیگر که متخصص کودک و پزشک عمومی هستند برای سازمان غیر دولتی «آلیما» ALIMA کار می کنند. این پزشکان بخش زایمان بیمارستان محلی را نیز اداره می کنند
53 views
almost 2 years ago