ویدیوی ۳۶۰° درجه: سگ های نجات چگونه برای عملیات امداد آموزش می بینند؟

یو.ام.ای بخشی از نیروهای مسلح اسپانیا است که ماموریت کمک رسانی هنگام وقوع حوادث و بلایای ناگهانی در داخل و نیز خارج این کشور را بر عهده دارد. بیشترین مامورت این گروه در جریان سوانح طبیعی در اسپانیا و برخی دیگر از کشورها نظیر هائیتی، نپال، اکوادور و نیز به تازگی در مکزیک صورت گرفته است.
388 views
over 2 years ago