Log In
Upload
Demos
Pricing
Case Study
Contact Us

جشن تولید شراب در تاکستان مونمارتر

جشن برداشت محصول در مزرعه انگوری که در قلب پاریس واقع شده است. در این مراسم گروه موسیقی مارشی را می نوازد و پس از آن فرمان آغاز برداشت محصول به صورت نمادین صادر می شود.
494 views
over 1 year ago