جشن تولید شراب در تاکستان مونمارتر

جشن برداشت محصول در مزرعه انگوری که در قلب پاریس واقع شده است. در این مراسم گروه موسیقی مارشی را می نوازد و پس از آن فرمان آغاز برداشت محصول به صورت نمادین صادر می شود.
499 views
over 2 years ago