گزارش ۳۶۰ درجه از آلمان در آستانه انتخابات؛ زندگی جوان مهاجر افغان

مجموعه گزارش های ۳۶۰ درجه از آلمان در آستانه انتخابات پارلمانی بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۷، به موضوع انتخابات در این کشور، دغدغه های رای دهندگان و افرادی که حق رای ندارند اما زندگی آنها تحت تاثیر نتایج انتخابات قرار خواهد گرفت، می پردازد.
367 views
over 2 years ago